Συσκευασία

Home/Συσκευασία

Branding Αλυσίδας Καταστημάτων

2018-12-04T15:54:26+02:00

Η Ιστορία της Μεταμόρφωσης (Re-branding) 4 Αρτοπωλείων-Ζαχαροπλαστίων Η ανάγκη ήταν ο Επαναπροσδιορισμός της Εικόνας των Καταστημάτων μια αλυσίδας 4 καταστημάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στο κέντρο της Αθήνας. Το ζητούμενο ήταν η προώθηση μιας σύγχρονης νοοτροπίας, η οποία παράλληλα προσφέρει προϊόντα που παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο, στην ίδια γειτονιά της Αθήνας από το [...]